2010-12-17 14:05

Oświadczenie: W trosce o Bezpieczeństwo

 

Zielona Góra, dnia 14.12.2010

 

 

Nr: O/1/2010

Oświadczenie GUARDIAN International

W związku z dochodzącymi do naszej firmy informacjami, dotyczącymi pojawienia się na rynku produktów niewiadomego pochodzenia, imitujących swoim wyglądem i rzekomym działaniem produkty z serii NEW LIFE firmy GUARDIAN international, a także wyjątkowo niepokojącymi naszą firmę informacjami o przypadkach wystąpienia silnego zatrucia, jakie miało miejsce po spożyciu tychże „niezidentyfikowanych produktów”, pragniemy w niniejszym oświadczeniu oficjalnie odnieść się do tych informacji.

Od 1 sierpnia 2010 r., firma GUARDAIN całkowicie i nieodwołalnie rozwiązała współpracę z firmą SCALAR Konsorcjum w zakresie dystrybucji i sprzedaży produktów  z serii NEW LIFE, wytwarzanych na zlecenie GUARDIAN international. Tym samym zakończyła się również sprzedaż i dystrybucja naszych produktów w tzw. systemie MLM (ang. Multi Level Marketing). Na skutek tych działań do życia powołany został:

  1. Główny Przedstawiciel Handlowy (GPH), jako podmiot zarządzający logistyką i sprzedażą;

  2. Dział Sprzedaży, który to przyjmuje i realizuje poszczególne zamówienia (hurtowe i indywidualne);

  3. Odtworzono również funkcję autoryzowanego Przedstawiciela Regionalnego.

Powyższe informacje w każdej chwili można sprawdzić i zweryfikować wchodząc na stronę www.guardianinter.pl, a następnie do działu „Kontakt”, gdzie znajdują się informacje dt. GPH, Działu Sprzedaży oraz spis (mapka) wszystkich oficjalnych Przedstawicieli Regionalnych naszej firmy.

Dokonując zakupu u naszych oficjalnych Przedstawicieli Regionalnych lub bezpośrednio w Dziale Sprzedaży, otrzymują Państwo absolutną gwarancję, iż nabyte produkty, których wykaz znajduje się na stronach:

https://www.guardianinter.pl/pl/oferta.php3?show=oferta

https://www.guardianinter.com.pl/produkty/

są oryginalne, posiadają stosowne oznaczenia i informacje na opakowaniu, a przebieg ich produkcji i proces paczkowania odbywa się zgodnie z wymogami przepisów prawa i pod nadzorem powołanych do tego instytucji publicznych, zapewniając tym samym bezpieczeństwo ich stosowania.

Tym samym firma GUARDIAN całkowicie odcina się od w/w „niezidentyfikowanych produktów”, które to absolutnie nie pochodzą z zasobów GUARDAIN i nie zostały wyprodukowane zgodnie z żadnymi przyjętymi w firmie GUARDIAN wymogami bezpieczeństwa i jakości, toteż decyzję o ich zakupie podejmują Państwo wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu - Danuta Lamar

 

Źródło: oświedczenie.pdf (108,8 kB)

 

—————

Powrót


Kontakty

"Noveris" Jakub Bartosik

ul. Ossowskiego 8/13
40-843, Katowice


Tel.: 506 129 683
Tel.: 785 183 500