Polityka jakości firmy


Chcąc dostarczyć Państwu produkty wysokiej jakości, bezustannie monitorujmy jakość surowców wykorzystywanych w procesie produkcji, jak również nadzorujemy przebieg procesu technologicznego, który jest kontrolowany zgodnie z wymaganiami norm ISO. Każda partia poddawana jest szczegółowej kontroli i posiada atest jakości.

Firma Guardian International stale dąży do osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu jakości konfekcjonowanych wyrobów, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego produktów w oparciu o analizę HACCP.

Działania firmy, dla zrealizowania swoich celów, a szczególnie produkcji żywności bezpiecznej, dla zdrowia, to:

  1. Stosowanie do konfekcjonowania produktów wyprodukowanych wg własnych receptur w sprawdzonym, certyfikowanym pod względem systemów zarządzania jakością zakładzie produkującym liofilizowane mieszanki owocowo-warzywne w postaci pyłu micelarnego oraz opakowań spełniających ustalone wymagania jakościowe,
  2. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników w zakresie polityki jakości, zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej w Systemie HACCP,
  3. Zaangażowanie całej załogi w realizację polityki jakości, aby zaspokoić potrzeby konsumentów, jednocześnie gwarantując im bezpieczeństwo zdrowotne spożywanych produktów,
  4. Stałe dążenie do poprawy jakości konfekcjonowania wyrobów poprzez doskonalenie metod i narzędzi kontroli właściwego przebiegu procesu produkcji.

Mając na uwadze zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego naszych wyrobów, jak również dążenie do uzyskania coraz wyższej jakości ku zadowoleniu naszych Klientów i własnej satysfakcji, Guardian International przyjął system zapewnienia jakości zdrowotnej opierającej się na analizie zagrożeń i krytycznych punktów kontrolnych.

Dołożyliśmy również starań, aby wytwarzane przez nas opakowania były bezpieczne, dla otaczającej nas przyrody. Właśnie dlatego opakowania, w których przechowywane są gotowe produkty podlegają biodegradacji.


Kontakty

"Noveris" Jakub Bartosik

ul. Ossowskiego 8/13
40-843, Katowice


Tel.: 506 129 683
Tel.: 785 183 500