Stowarzyszenie "Warto jest pomagać"

Stowarzyszenie "Warto jest pomagać"

KORESPONDENCJA
ul. Bema 7/6, 65-035 Zielona Góra

SIEDZIBA
ul. Dąbrowskiego 41a/72, Zielona Góra
III piętro

E-mail: stowarzyszenie@wartojestpomagac.pl

Strona: www.wartojestpomagac.pl


Kontakty

"Noveris" Jakub Bartosik

ul. Ossowskiego 8/13
40-843, Katowice


Tel.: 506 129 683
Tel.: 785 183 500